Publikace

Knihy

 

• Přístav volá (pův. vydání 1934), o přátelství Jirky Dražana a Ládi Vilemína, román seznamuje s Modrým životem


• Boj o první místo (1936), o cestě Petra Solnara k naplnění svých tužeb ve skautském oddíle


• Hoši od Bobří řeky (1937), klasické dílo o skupině 12 chlapců, které vede mladý muž Rikitan k ušlechtilému životu podle skautských zásad, seznamuje s lovem bobříků


• Tábor smůly (1938), humoristická sbírka zážitků z Foglarova dětství a vedení skautských táborů


• Chata v Jezerní kotlině (1939), o přátelství Pavla Zemana a Ludvy Grygara, román silně akcentuje škodlivost kouření


• Historie Svorné sedmy (1940), o partě dětí z jednoho činžáku a jejích příhodách


• Pod junáckou vlajkou (1940), příběh Mirka Trojana, který za nepoctivým účelem vstoupí do skautského oddílu, jehož prostředí ho napraví


• Záhada hlavolamu (1941), jeden z nejslavnějších románů, o dobrodružství Rychlých šípů ve Stínadlech a hledání ježka v kleci, zpracováno i jako televizní seriál a celovečerní film, první díl tzv. Stínadelské trilogie


• Když Duben přichází (1944), o několika spolužácích ze znesvářené školní třídy, kteří k sobě hledají cestu


• Stínadla se bouří (1947), navazuje na Záhadu hlavolamu, druhý díl tzv. Stínadelské trilogie


• Tajemná Řásnovka (1965), o peripetiích chlapeckého klubu na pražské Řásnovce


• Poklad Černého delfína (1966), o dvou pražských klucích, kteří vstoupí do skautského oddílu, děj je velmi konkrétně lokalizován do ulic Starého Města


• Kronika Ztracené stopy (1967), rady a návody pro činnost klubů


• Dobrodružství v Zemi nikoho (1969), příběh dvou kamarádů Vládi a Vincka, kteří se zapletou do hledání vzácných zkamenělin v opuštěné lomové krajině


• Devadesátka pokračuje (1969), navazuje na knihu Pod junáckou vlajkou


• Tajemství Velkého Vonta (1986) české vydání v Německu), navazuje na Stínadla se bouří a uzavírá tzv. Stínadelskou trilogii, vydanou později v jednom svazku jako


• Dobrodružství v temných uličkách (1990), obsahuje Záhadu hlavolamu, Stínadla se bouří a první vydání Tajemství Velkého Vonta v Československu)


• Tajemství Velkého Vonta (1992), první samostatné vydání)


• Život v poklusu (1989/1990), autobiografie


• Nováček Bubáček píše deník (1990), s humornou nadsázkou podané zážitky skautského nováčka
Jestřábe, vypravuj (1990), sbírka krátkých povídek z rozličných prostředí


• Strach nad Bobří řekou (knižně 1990, napsáno ale o několik let dříve) navazuje na Hochy od Bobří řeky a zřetelně, byť nevysloveně, odkazuje k období nacistické okupace


• Náš oddíl (1992), příručka pro práci ve skautském oddíle


• Modrá rokle (1994), poslední Foglarův román, zpracovaný původně jako komiks, o chlapeckém klubu z nejmenovaného velkoměsta, kteří zažívají dobrodružství v opuštěném krasu


• Kronika Hochů od Bobří řeky – I. díl: Skautský rok a II. díl: Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce (1996), výpisy z kronik, editor Miloš Zapletal


• Rychlé šípy (1998, souborné knižní vydání kresleného seriálu)


• Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999, knižní vydání dalších kreslených seriálů)


• Z Bobří hráze (1999), výpisy z kronik, editor Miloš Zapletal


• Hry Jaroslava Foglara (2000), výpisy z kronik, editor Miloš Zapletal


• Rychlé šípy ve Stínadlech (2005), soubor, obsahuje Záhadu hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta, ilustrace Milan Teslevič

Příručky pro práci s mládeží


• Zápisník 13 bobříků (s Dr. Karlem Burešem, 1941)
• Můj turistický zápisník (s Kamilem Buderou, 1985)
• Skautské hry v přírodě (s Milošem Zapletalem + autoři: Robert Baden-Powell, Antonín Benjamin Svojsík 1991)
• Skautské hry v klubovně (s Milošem Zapletalem 1991)
• Skautský tábor (s Milošem Zapletalem, Jiřím Herzánem, Jiřím Lasovským, 1991)• Tábor Zelené příšery (2007), výpisy z kronik, editor Miloš Zapletal
• Tábor ve Sluneční zátoce (2007), obsahuje libreto zmíněné divadelní hry, přehled táborů Jaroslava Foglara a příručku Tábornická moudrost, aneb Tábor – podnik pro celé muže

 

Kreslené seriály

• Rychlé šípy (1938–1941, 1946–1948, 1966–1971, 1986, 1989), souborné knižní vydání v roce 1998

• Svorní Gambusíni (1943–1944)

• Příběhy Medvědí družiny (1945/1946)

• Pim a Red (1947–1948)

• Za poklady starých Inků (1948)

• K pramenům neznámé řeky (1964–1965)

• Kulišáci (1963–1966)

• Chata v Jezerní kotlině (1969/1970)

• Záhada hlavolamu (1971)

• Stínadla se bouří (1970)

• Tajemství Velkého Vonta (2012)

• Modrá rokle (1984), komiks Káji Saudka

• Ztracený kamarád (1987), volné pokračování Modré rokle, komiks Káji Saudka

• Jeskyně Saturn (1990/1991), další volné pokračování Modré rokle, komiks Káji Saudka

• Kreslené seriály Jaroslava Foglara (1990), výběr sestavil Ivan Vápenka

• Expedice Borneo (2007)

• Hoši od Bobří řeky (2007), komiks Ivany Peroutkové a Milana Tesleviče

• Modrý život Jiřího Dražana aneb Přístav volá (2014), komiks Milana Tesleviče

Pokračovatelé

 

Samotný Foglar zamýšlený čtvrtý závěrečný díl stínadelské historie napsat nestihl. Nezávisle na něm se o to však pokusili dva jeho ctitelé.

 

• Červinka, Josef: Poselství ze Stínadel, prvně 80. léta 20. století

Text knihy byl samizdatově šířen ještě před tím, než vyšlo Foglarovo Tajemství Velkého Vonta jako nezávislý „3. díl“ Stínadel. Po vydání skutečného Foglarova třetího dílu Josef Červinka – Grifin své dílo přepsal a učinil z něj jakýsi vlastní „4. díl“ stínadelské ságy.

 

• Velinský, Jaroslav: Poslední tajemství Jana T., prvně 2003

Knihu napsal český spisovatel a trampský písničkář Jaroslav Velinský, známý také pod přezdívkou Kapitán Kid. I on si touto cestou dle vlastních slov splnil „dávný klukovský sen“ a napsal svůj vlastní „4., závěrečný“ díl stínadelské historie. Chystal se údajně i do „5. dílu“, mezitím však zemřel.

Existují tedy dva na sobě nezávislé a Foglarem neautorizované „4. díly“. Mezi Foglarovými příznivci na ně panují různé názory. Vzhledem k tomu, že oba výše uvedení autoři jsou v komunitě Foglarových příznivců uznávanými osobnostmi, jsou ohlasy více méně shovívavé.

 

Díla inspirovaná Foglarovou trilogií

 

Vedle výše uvedených knih vznikají pochopitelně i další literární pokusy, které se myšlenkou Stínadel inspirují. Samostatnou autorskou trilogií na Foglarova díla navázal český spisovatel Svatopluk Hrnčíř, který dokonce začal být označován za jednoho z pokračovatelů Jaroslava Foglara. Ve svých knihách však již nesleduje dění okolo Vontů, ale okolo Uctívačů ginkga. Kvalitní literární zpracování, originální zápletka i autorovo renomé zajišťují Hrnčířovým románům uznání, byť dějovou linku i ducha původních Stínadel posouvá směrem, který do původního Foglarova stínadelského světa příliš nezapadá.
Vedle výše uvedených existují i pokusy o stínadelské romány (J. Hogan, V. Levý):

• Hogan, Jiří: Meč Vontů, 1999; jedná se o volný přepis Foglarovy Záhady hlavolamu
• Václav Levý – Jiggi: Tajemství Stínadel, 2007
• Václav Levý – Jiggi: Mezi Vonty, 2008

 

zdroj: wikipedia.org

  

    © Copyright